Compartim capacitats. Projecte inclusió de dinamització cultural (en catalán)

Descripción del proyecto

Compartim capacitats dóna nom al projecte de col·laboració entre la Biblioteca del Nord de Sabadell i els agents que treballen per les persones amb discapacitat de la zona Nord de la ciutat. Parteix de la constitució d’un fons especial d'un miler de documents sobre discapacitat i matèries afins, i que també inclou materials adaptats adreçats als usuaris amb discapacitat i a les famílies, com també d’una programació estable d’activitats de dinamització cultural i d'inclusió social.

Objetivos del proyecto

La missió del projecte és doble:
- Facilitar l’accés a la informació i a la cultura a aquelles persones qui presenten una deficiència permanent o transitòria en les seves capacitats físiques, intel·lectuals, mentals o sensorials
- Afavorir la inclusió activa d'aquestes persones en l’activitat cultural i social de la comunitat, la interacció i el coneixement mutu amb la resta de la població.

Els objectius específics, vinculats a les accions desenvolupades relacionades amb el col·lectiu de persones amb discapacitat, són els següents:

- Donar a conèixer els recursos, serveis i activitats de la biblioteca.
- Fomentar l’hàbit lector.
- Millorar la comprensió lectora i la comunicació oral.
- Fomentar l’ús de les noves tecnologies.
- Contribuir al desenvolupament de les capacitats creatives i les habilitats socials.
- Donar a conèixer a la població les necessitats d’aquests col·lectius, però també les seves capacitats.
-Crear sinèrgies de cooperació i de treball conjunt amb els agents de l'entorn.

Actividad, acciones o servicios desarrollados hasta el momento

Activitats obertes a tothom fomentant la participació en especial d’aquests col·lectius:
Els contes inclusius adreçats a infants amb diferents capacitats; la participació dels clubs de lectura per a discapacitats intel·lectuals dins l’acte de presentació de tots els clubs de lectura de Sabadell; la festa final de curs de tots els clubs de lectura de la biblioteca; el cinefòrum amb la participació conjunta d’alumnes de Xaloc i alumnes de 2n de batxillerat de dos instituts.

Activitats que mostren les capacitats d’aquests col·lectius: l’exposició fotogràfica Compartim capacitats que mostra les activitats realitzades a la biblioteca amb les entitats; les decoracions (manualitats) que realitza CIPO a les sales de la biblioteca i algunes cessions d’espai com en el cas del festival de fi de curs de la coral de CIPO on hi pot entrar tothom; els conta-contes de l’Escola Xaloc, on els seus alumnes representen contes tradicionals per a infants de 2n cicle d’educació infantil; l’exposició bibliogràfica CAPACITArTS elaborada per la biblioteca que ofereix una selecció de diferents materials documentals d’autors d’arreu del món i de diferents èpoques amb alguna discapacitat o bé obres que parlen sobre ells; el servei de recollida de taps de plàstics per a la Fundació ATENDIS i l’exposició de Xaloc i Sabadell Gent Gran que mostra els seus tallers intergeneracionals.

Resultados obtenidos

Cada entitat participant en el projecte fa la seva pròpia avaluació al llarg del curs, així com la biblioteca en el seu pla de seguiment i avaluació d’objectius anual. És però a les reunions del grup de treball del projecte on es fa l’avaluació conjunta i es determinen les accions per l’any vinent i els aspectes a millorar.

L’avaluació dels resultats obtinguts al llarg dels darrers tres anys és positiva i ens permet afirmar que el projecte amb les accions proposades i assolides s’ha consolidat. Les activitats amb cada entitat es mantenen i el nombre d’usuaris participants en alguns clubs ha augmentat (veure annex 2). També s’ha iniciat la col·laboració amb dues entitats més del centre de la ciutat, ATENDIS i Andi-Down, per tant el nombre d’entitats participants en el projecte anirà augmentant. La biblioteca manté la seva participació dins el programa d’actes del Dia Internacional de la ciutat i en les accions proposades pel 2015 ha assolit l’objectiu de fer participar als centres educatius del districte i als dos clubs de lectura que no són per a discapacitats intel·lectuals (el club de novel·la variada i el de lectura fàcil de català que es realitza conjuntament amb el Consorci de Normalització Lingüística).

A continuació s’exposen alguns indicadors d’outputs (productes de les accions i activitats dutes a terme) i d’outcomes (impactes/beneficis que n’han obtingut els usuaris):

Outputs (productes)
- Fons especial format per més de 1000 documents, dels quals més de 500 són materials adaptats. Aquest fons constitueix un 3% respecte el total del fons de la biblioteca (ha d’aproximar-se al 10%). La mitjana anual de préstecs del fons és de 400.
- Cada any la biblioteca surt amb la bibliocarpa a la festa de les capacitats. Enguany ha rebut 88 visites i 7 préstecs.
- Del total dels 6 clubs de lectura que programa la biblioteca, 4 clubs van dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual.
- Del total dels 73 participants dels clubs de lectura de la biblioteca, 43 corresponen als clubs per a persones amb discapacitat intel·lectual.
- De les 3 sessions de conta contes De Xaloc pel curs 2015/2016 ofertes a les escoles, 2 ja estan reservades.

Outcomes (beneficis)
- Cohesió social: les activitats realitzades a la biblioteca són accions normalitzadores, integradores i d’adquisició d’hàbits, ja que es comparteix un mateix espai amb d’altres usuaris seguint les mateixes normes.
- Aquest col·lectiu fa un major ús dels serveis bibliotecaris, en alguns casos venen sols sense l’entitat, coneixen el funcionament dels serveis bàsics i els materials de lectura fácil.
- Han millorat les habilitats socials mitjançant les activitats grupals.
- Augmenta la seva autoestima i motivació (poden i són capaços).
- Han adquirit l’hàbit de lectura i els agrada.
- En general han millorat la lectura Oral (més fluïdesa, respecten els signes de puntuació, i l’entonació) i han perdut la por. La lectura individual a casa és una assignatura pendent en molts casos.
- Ha millorat també la comprensió lectora però aquest àmbit és el més costós, cal treballar-lo molt ja que hi ha usuaris que presenten moltes dificultats.
- La informàtica i la lectura els ajuda a conèixer el món.

Agentes que participan y/o dan soporte al proyecto

Cal distingir entre els agents principals que han participat en la definició, planificació i desenvolupament del projecte dels que han donat assessorament puntual.

El projecte es coordina des de la Biblioteca del Nord, la secció de Dinamització cultural del Servei municipal de Cultura i el Servei municipal d’Atenció a les Persones amb Discapacitat de Serveis Socials.

Agents principals:
- Entitats del districte Nord de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual: CIPO (àmbit laboral,
residencial i lleure), ADELLS (àmbit lleure) i Xaloc (Escola d’Educació Especial).
Aquestes tres entitats juntament amb TAINA (àmbit laboral) són les que van proposar a la biblioteca la creació del fons. Posteriorment TAINA, per causes d’organització interna, no va continuar dins el projecte.

Altres agents:
- Entitats de la ciutat en l’àmbit de la discapacitat: AVAN (malalties neurològiques) i
l’Associació de Sords. Han ofert assessorament puntual sobre els àmbits temàtics del fons i/o han fet propostes de compra de materials. Durant el 2015 però s’ha iniciat una nova col·laboració amb dues entitats de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual: la Fundació ATENDIS (col·laborant amb la recollida taps de plàstics) i amb l’associació Andi-Down Sabadell (acollida de personal en pràctiques per a la inserció laboral).
- Entitats i associacions d’àmbit d’actuació a tot Catalunya: DINCAT i Federació ECOM per resoldre dubtes sobre els continguts del fons; l’Associació de Lectura Fàcil per assessorar sobre com dinamitzar un club de lectura fàcil.