Aixopluga't

Descripción del proyecto

És un projecte d’apropament a la biblioteca de les dones nouvingudes que formen part del TALCC (Taller d’acollida lingüística , cultural i comunitària) de Càritas (Blanes). L’objectiu principal de l’ AIXOPLUGA’T és oferir a aquestes dones la possibilitat de relacionar-se amb serveis que sobrepassen el seu entorn immediat (família i Càritas) i augmentar el seu empoderament utilitzant la biblioteca com eina d’accés a la informació, a la formació i al lleure, augmentant d’aquesta manera la qualitat de vida de les seves famílies. La biblioteca esdevé un espai on aquestes persones es senten còmodes per a formar-se i informar-se.

El projecte inclou:
1. La programació de visites guiades temàtiques a la biblioteca, en les que aquestes dones poden conèixer els serveis que els oferim i obtenir les eines bàsiques d’accés a la informació.
2. La cessió dels espais bibliotecaris per tal que puguin realitzar algunes de les seves classes d’alfabetització.
3. La participació activa amb els seus fills en els programes de promoció de la lectura en la primera infància (franja 0-3) com el Nascuts per Llegir.
4. L’organització d’activitats en que elles siguin les protagonistes i servir així d’espai de promoció de la seva cultura i d’intercanvi cultural.
5. Iniciar el projecte de foment de la lectura en grups de dones nouvingudes amb tertúlies sobre notícies, intercanvi de llegendes i contes populars, cançons,
poesies i jocs de falda.
6. Apropar els fills adolescents d’aquestes dones a la Biblioteca Jove.

Objetivos del proyecto

Aquest projecte està vinculat amb les següents línies estratègiques del Pla Estratègic 2016-2020 de la Biblioteca Comarcal de Blanes:

Línea 2: Optimitzar l’ús de la biblioteca , arribant a un augment del 10-15% de visitants i préstecs. Objectiu general: Arribar al no- públic (sector immigració)

Línea 3: Refermar la vessant formativa i social de la biblioteca Objectiu general: Col·laborar en el Pla Local de la Dóna 2016-2020

Aquest projecte es planteja coma un treball simultani a l’entorn de tres eixos a partir de les dones immigrants:
-Atenció a les dones
-Atenció als seus nadons no escolaritzats (0-3 anys)
-Atenció als seus fills adolescents (11-16 anys) en l’horari no lectiu.

Els objectius específics són:
-Integrar el col·lectiu de dones immigrades a la biblioteca i fer-les participants dels serveis que oferim
-Dotar-les de les eines necessàries d’accés a la informació bàsica que necessiten -Introduir-les en l’aprenentatge de l’ús de les TIC
-Fer-les participar en les activitats de foment de la lectura per a nadons
-Establir les bases del futur hàbit lector en aquestes dones
-Establir un vincle a la biblioteca entre aquestes dones i els seus fills adolescents que també són usuaris

Actividad, acciones o servicios desarrollados hasta el momento

1. Tallers d’alfabetització a la biblioteca
2. Sessions periòdiques de formació a la biblioteca adreçades a les dones: visites guiades, sol·licituds de carnets de préstec, presentació d’espais, amb servei de guarderia per als seus fills mitjançant voluntariat.
3. Participació activa de les dones en la Setmana UNESCO 2016 amb la taula rodona: “L’acollida, una experiència per a compartir”
4. Sessions d’activitats per a la primera infància adreçades als nadons
5. Sessions de monitoratge dels treballs escolars a la Biblioteca Jove pels seus fills adolescents
6. Presentació del projecte en la Jornada Biblioteca Pública i compromís Social que va tenir lloc a Girona el 28 d’abril de 2017

Resultados obtenidos

-Bona acceptació del projecte per part de tots els agents implicats
-Les participants del TALCC s’han apuntat al cicle de visites guiades i a les sessions de conta-contes del programa NPL.
-Les dones s’han fet el carnet de préstec de la biblioteca i han après a utilitzar-lo -Hem aconseguit que els joves vegin a les mares fent ús de la biblioteca i no els sembli estrany. Junts comparteixen l’accés al coneixement.

Agentes que participan y/o dan soporte al proyecto

Càritas (Blanes) – Servei de voluntariat.
Departament d’ Acció Social de l’ Ajuntament de Blanes