Teixint una xarxa d' oportunitats

Descripción del proyecto

Projecte socioeducatiu per a infants i joves a la Biblioteca Bon Pastor

Objetivos del proyecto

El barri del Bon Pastor està situat entre polígons industrials, el riu Besòs i les vies del tren. La seva situació geogràfica i el seu origen (autoconstrucció, immigració) configuren el seu caràcter: reivindicatiu, associatiu, intercultural, humil, divers, orgullós, obrer i combatiu. Al barri del Bon Pastor hi conviu una població molt diversa, amb un percentatge del 19,2% d’immigració segons les darreres dades estadístiques. El que no reflecteixen aquestes dades és la presència de la comunitat gitana, molt arrelada al teixit social del barri. Malgrat que no hem aconseguit dades que així ho demostrin, el barri pateix un important problema d’absentisme escolar1. Prova d’aquest fet és que tant l’escola de primària com l’institut públic formen part de la Taula d’absentisme de la ciutat. Finalment, cal destacar , que una part de la població es compon de famílies desestructurades amb nivells molt baixos d'alfabetització i amb una manca d’hàbits de comportament bàsics.

En aquest marc, l’any 2005, un any després de l’obertura de la Biblioteca Bon Pastor, que pertany a la Xarxa del Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB), es va aconseguir integrar dins l’equip la figura de l’educador, per treballar els hàbits bàsics de convivència i civisme dins la biblioteca, així com per donar eines als treballadors per oferir un bon servei als nostres usuaris. Gairebé 10 anys més tard aquest projecte socioeducatiu va més enllà “d’educar” a usuaris i treballadors. Actualment treballem per generar oportunitats, mitjançant l’educació, a totes aquelles persones que tenen més dificultats socioeducatives, en l’aprenentatge, d’accés a la informació, etc. Per motius d’extensió del text, en aquesta proposta ens centrarem en el treball amb els infants i joves per assolir aquest important objectiu, deixant de banda el suport que oferim a adults i gent gran.

Actividad, acciones o servicios desarrollados hasta el momento

00. Accions vinculades al foment lector
Fem de la biblioteca un altre espai: és tracta d’una activitat de formació i foment lector adreçada a les famílies de l’Espai Familiar Bon Pastor. L’activitat consisteix en presentar llibres i estratègies de lectura per a petits lectors (de 0 a 3 anys), sessions de contacontes i préstec de lots de lectura. Aquesta activitat es realitza des de l’any 2008.

Visites escolars vinculades al foment lector: un eix imprescindible pel foment lector són les visites escolars centrades en la lectura i la narració d’històries. Durant aquest any hem realitzat: 110 visites d’educació infantil; 36 de primària; 18 visites a ESO, amb una assistència de: 1950 infants d’Educació infantil; 1086 infants de primària i 533 d’ESO. Tot i que les visites escolars van començar a programar-se l’any 2005, és a partir del 2007 que s’inicia la coordinació amb les escoles de l’entorn.

Lectures compartides: club de lectura infantil en veu alta, dirigit a nens i nenes de 8 a 10 anys. Aquest projecte resulta molt útil per detectar mancances en el nivell lector dels infants i poder treballar sobre aquestes. Pel tipus d’activitat, es requereixen grups petits. Aquest darrer any hi han participat 14 infants. És per aquest motiu que ens agradaria disposar del pressupost necessari per poder crear un altre grup, atès que sabem que existeix la necessitat de reforçar el nivell lector de molts dels nostres infants. Fem aquesta activitat des de 2011.

Atreveix-te amb els llibres: activitat de descoberta de llibres adreçada a infants de 10 a 12 anys on aquests gaudeixen de la lectura a través de l’experimentació. Cada sessió es dedica a un tema que resulti atractiu i interessant pels nens i nenes. Enguany han participat un total de 85 infants. Fem aquesta activitat des de 2009.

01. Accions vinculades al treball en xarxa
Recull i juga: activitat organitzada per més de 10 equipaments, associacions i agents educatius del barri (casals, Banc del Temps, Centre Cívic, etc.) i liderada per la biblioteca. De manera coordinada, s’organitzen tallers i animació pels més petits en diades destacades: Nadal, San Jordi i l’arribada de l’estiu. En les 3 jornades realitzades durant l’any 2014 hi han participat un total de 370 infants. Aquesta activitat es realitza des de l’any 2006.

Coordinacions amb Serveis Socials: aquest va ser un dels primers projectes de la Biblioteca Bon Pastor. Les coordinacions van engegar-se l’any 2005 davant la necessitat de compartir informació amb Serveis Socials sobre els nostres infants i joves. Es tracta d’un treball de col·laboració mutu on els professionals de Serveis Socials ens ajuden a entendre algunes actituds i nosaltres els donem informació sobre els canvis i possibles situacions de risc que detectem des de la biblioteca. En tractar-se d’una informació confidencial, requereix tot el nostre rigor, professionalitat i sensibilitat.

Taller de cajón flamenco: organitzat per la Xarxa Jove Bon Pastor, aquest taller de creació musical adreçat a joves ens ha permès millorar el comportament disruptiu d’un grup de nois i noies dins la biblioteca. La idea va sorgir arran de la demanda dels propis adolescents i s’ha realitzat per primera vegada aquest 2014. La nostra intenció és continuar oferint un ventall de tallers que responguin als interessos dels joves i així consolidar aquesta línia de treball.

Taller Connecting Bon Pastor: taller innovador també organitzat per la Xarxa Jove BP aquest 2014. En aquest cas, mitjançant una creació audiovisual, s’ha pogut treballar el vincle dels joves amb el seu barri. Aquesta experiència va ser presentada al VII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, en el marc del concurs de vídeos i APPS.

01. Accions vinculades al suport socioeducatiu
Miniclub: club de deures obert, realitzat a la sala infantil 3 dies a la setmana. Aquest projecte es va iniciar l’any 2006 amb el suport del voluntariat de Creu Roja. Durant aquest any 2014 hem resolt 381 consultes i hem comptat amb la col·laboració de 3 voluntàries.

Tallers educatius: a partir de l’any 2008, l’educadora inicia un programa anual de tallers periòdics per tal de treballar hàbits bàsics de comportament, higiene, respecte, etc. i, alhora, establir vincle amb els infants. Aquesta iniciativa resulta una eina imprescindible per poder treballar i assolir els objectius fixats. Durant aquest any 2014 s’han realitzat un total de 14 tallers amb 134 participants.

Why violence?: taller organitzat per la Xarxa Jove BP. Mitjançant la creació artística, en aquest cas fusió de flamenco-rap, es treballen les microviolències amb joves. Iniciat al darrer trimestre del 2014, tindrà continuïtat durant el 2015.

Tallers/xerrades d’assessorament laboral per a joves: es tracta d’un eix bàsic en el nostre objectiu de donar oportunitats als joves. La coordinació amb Barcelona Activa i el PIJ ens facilita aquesta tasca. Durant aquest 2014 s’han realitzat 4 xerrades i s’ha donat assessorament individualitzat a 15 joves.

Resultados obtenidos

Els projectes socioeducatius són complexos d’avaluar. Per una banda, una de les claus de l’èxit de qualsevol acció adreçada a infants i joves amb comportaments poc adequats és fer grups reduïts, on l’educador pugui oferir tota l’atenció que ells requereixen. En aquest context es fa més difícil tenir uns índex elevats de participació. En segon lloc, com podem comptabilitzar les oportunitats que s’han generat per haver realitzat aquest o l’altre taller? El que sí podem afirmar és que darrerament l’ambient de convivència a la biblioteca ha millorat ostensiblement.

A nivell d’impacte, el 17,4% de la població del Bon Pastor són infants de 0 a 14 anys (2.214) i el 10,3% (1.077) són joves de 15 a 24 anys. L’any 2014 s’han programat 164 sessions per infants i/o joves a la biblioteca, a les quals han assistit 3.441 persones, una mitjana de 21 persones per sessió.

Agentes que participan y/o dan soporte al proyecto

• Espai Familiar Bon Pastor
• CEIP Bernat de Boïl
• AMPA CEIP Bernat de Boïl
• Escola Bon Pastor
• AMPA Escola Bon Pastor
• Escola Baró de Viver
• Escola La Maquinista
• AMPA Escola La Maquinista
• EBM Les Quatre Torres
• EBM El Caminet del Besòs
• SIN Cristòfol Colom
• Casal CEL
• Cibercasal Bon Pastor
• CAP
• Servei de dinamització Juvenil
• APC (A Partir del carrer): Educadors de carrer
• Serveis socials Franja Besós
• PIJ (Punt d’informació juvenil)
• Grup Dehisi: grup de recerca i actuació depenent de la facultat de psicologia de la UAB
• Pla de Barris Bon Pastor i Baró de Viver
• Barcelona Activa
• Creu Roja-infància